Blogg

Endringsledelse Prosjektledelse

Kravene til endringsledelse øker

Vi lever i en tid der innovasjon og digitalisering er nøkkelord for å oppnå gevinster både i offentlig og privat sektor. Dette stiller krav til rask endring og tilpasning av virksomhetenes tjenester og produkter. Et resultat av dette er også større krav til planlegging og ledelse av endringsarbeidet, i en profesjonell og velprøvd struktur.

Les mer

Prosjekteierstyring

Derfor bør du delta på vårt Fagnettverk for eierstyring

November 2017

Første kull i Holte Academy sitt Fagnettverk for eierstyring nærmer seg slutten. Den tematisk røde tråden gjennom fem samlinger i høst har vært Prosjekteierstyring, og vi har sett nærmere på prosjekteierrollen både isolert sett og knyttet opp mot viktige temaer som endringsledelse, gevinstrealisering og porteføljestyring.

Les mer

Prosjekteierstyring

Tips til deg som er ny prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte.

Les mer

Endringsledelse

Endringsledelse og prosjektledelse - to disipliner som utfyller hverandre

En endringsprosess er ofte kompleks. Å lykkes slik at organisasjonen kan nyttiggjøre seg av planlagte gevinster på en mest mulig smertefri måte, krever kunnskap, struktur og gode verktøy for den som står ved roret. Er det prosjektleder eller endringsleder som har ansvaret?

Les mer