PRINCE2®

5 PRINCE2® utfordringer og forslag til hvordan du kan løse dem

Her blir du kjent med 5 utfordringer enkelte opplever med PRINCE2® og forslag til hvordan de kan løses. 

 

Vil du først lære mer om PRINCE2®? Les artikkelen "Hva er PRINCE2®?" 

 

1. Metoden oppleves som rigid med definerte prosesser, aktiviteter og tiltak

Tilpass til egen hverdag! Tilpasning av prosjektmodellen til prosjektomgivelsene er et av de 7 prinsippene i PRINCE2®. I PRINCE2® kan nemlig det meste tilpasses, men prinsippene ligger alltid fast. Det vil si at selve metodeverket anbefaler at du som prosjektleder vurderer hvordan PRINCE2® prosessene, aktivitetene og tiltakene best kan tilpasses egne prosjektomgivelser.

I tillegg vi det være en ytterligere forbedret veiledning og anbefalinger i kommende 2017 versjon av PRINCE2® - boken Managing Successful Projects with PRINCE2®. 

 PRINCE2_tilpasning.jpg

 


2. Metoden oppleves som omfattende med hele 26 beskrevne dokumenter

Beskrevne dokumenter er malverket som PRINCE2® anbefaler at du tar i bruk når du gjennomfører prosjektet. Men igjen står tilpasning som i bakgrunnen som et sentralt prinsipp. Det vil si at det er kompleksiteten og størrelsen på et prosjekt som avgjør hvilke maler du trenger å ta i bruk.

 

3. Metoden har uvante begreper som benyttes på til dels kjente elementer

PRINCE2® har som så mange andre metodeverk sitt eget stammespråk (særskilte begreper). Det er ikke til å stikke under en stol. For eksempel brukes begrepet "spesialistprodukter" om leveranser, og begrepet "ledelsesprodukter" brukes om det som de fleste vil omtale som dokumenter. Nok en gang er tilpasning av PRINCE2® løsningen på dette. Alle begrepene kan tilpasses begreper du er mer fortrolig med, og definisjonen av disse begrepene kan også tilpasses ut fra det som er beskrevet i PRINCE2®.

 

 

 4. Metoden dekker ikke alle detaljerte teknikker og spesialistforhold

Til å være et metodeverk som skal passe inn i alle kulturer og prosjekttyper, er det riktig og viktig at metoden ikke fordyper seg i detaljerte teknikker og spesialistforhold. Dette ville  vært ødeleggende for muligheten til å gjenbruke metodeverket i ulike miljøer.

Prosjektveiviseren fra Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) er et eksempel på vellykket tilpasning av PRINCE2® metodikken til norske forhold. Prosjektveiviseren er anbefalt prosjektmodell for digitalieriserings-prosjekter i offentlig sektor og flere norske kommuner har tatt denne i bruk i sine prosjektgjennomføringer. Ettersom metoden er fleksibel benyttes den også for andre type prosjekter. Her er prinsippene fra PRINCE2® videreført som "god praksis". 

Prosjektveiviseren_versjon_3.0.jpg

PROSJEKTVEIVISEREN versjon 3.0

1-dags kurs i PROSJEKTVEIVISEREN

 


5. Metoden behandler ikke "
Menneskelige faktorer"

«Lederevner» er bevisst utelatt fra PRINCE2®. Dette innebærer lederatferd, teknikker for god kommunikasjon, motivasjonsteknikker, og lignende. Grunnen til at dette er utelatt, er at det er vanskelig å lage en metode for «god ledelse» da dette avhenger av mange faktorer som f.eks. personlighet, både til prosjektleder og prosjektmedarbeider, type prosjekt, situasjonen prosjektet er i, og flere andre forhold. På dette området kan PRINCE2® enkelt suppleres med mye av den litteraturen og de teknikker som allerede finnes på markedet og det ligger ingen begrensning i hva som passer brukt i prosjektet som bruker PRINCE2®.

Vurderer du å ta en prosjektsertifisering? Les og lær forskjellen mellom en PMP® og en PRINCE2® sertifisering

PRINCE2® KURS