Blogg

Hanne Hårstad

Hanne holder engasjerende kurs med høy nytteverdi innenfor grunnleggende prosjektledelse og kommunikasjon i prosjekter. Hun har en fin balanse mellom profesjonalitet og folkelighet som begeistrer våre deltakere uansett kunnskapsnivå og stilling. Hun er trygg i rollen, pedagogisk og byr på seg selv slik at atmosfæren i rommet blir god. Hanne er en etterspurt kursholder med god evne til å kommunisere og avdekke kursdeltakernes ulike behov. Hanne er sertifisert PRINCE2® Foundation og PMP®,

Siste artikler

Prosjekteierstyring

Derfor bør du delta på vårt Fagnettverk for eierstyring

November 2017

Første kull i Holte Academy sitt Fagnettverk for eierstyring nærmer seg slutten. Den tematisk røde tråden gjennom fem samlinger i høst har vært Prosjekteierstyring, og vi har sett nærmere på prosjekteierrollen både isolert sett og knyttet opp mot viktige temaer som endringsledelse, gevinstrealisering og porteføljestyring.

Les mer

Prosjekteierstyring

Tips til deg som er ny prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte.

Les mer

Endringsledelse

Endringsledelse og prosjektledelse - to disipliner som utfyller hverandre

En endringsprosess er ofte kompleks. Å lykkes slik at organisasjonen kan nyttiggjøre seg av planlagte gevinster på en mest mulig smertefri måte, krever kunnskap, struktur og gode verktøy for den som står ved roret. Er det prosjektleder eller endringsleder som har ansvaret?

Les mer

Prosjektledelse

Bli bedre på  tverrkulturell kommunikasjon -    Inspirasjon i ferien: del 2

På reise i utlandet? Hvor flink er du til å kommunisere med mennesker fra andre kulturer? 

I dag deler vi noen tips til hvordan du kan bli bedre på tverrkultuell kommunikasjon.

 

Les mer