Prosjektledelse

Bli bedre på  tverrkulturell kommunikasjon -    Inspirasjon i ferien: del 2

På reise i utlandet? Hvor flink er du til å kommunisere med mennesker fra andre kulturer? 

I dag deler vi noen tips til hvordan du kan bli bedre på tverrkultuell kommunikasjon.

 

5 enkle tiltak for bedre tverrkultuell kommunikasjon

  • Respekter landets tradisjoner og tabuer. Bruk gjerne de første dagene på et nytt sted til å få en følelse for hva som er greit. Generelt er det den som reiser som bør innrette seg og finne ut når det er greit å avslutte den høylytte middagen på verandaen.

  • Sørg for å lære deg elementære høflighetsfraser og gjerne de viktigste tallene på det lokale språket.  «Takk», «Velbekomme», «Hei» og «Ha det», hjelper deg et godt stykke på vei.

  • Vil du ta steget videre kan setningen «Vil du være så snill å hjelpe meg?» være gull verdt. Svært få mennesker vil avvise en direkte henvendelse om hjelp.

  • 85 % av all kommunikasjon er non-verbal. Det er et godt utgangspunkt for å lykkes på reisen tross manglende språkkunnskap. La humoren blomstre og roen senke seg. Det bringer deg lengre enn sinne og irritasjon.

  • Vær åpen, nysgjerrig, interessert og lyttende. Sannsynligheten for at du lærer noe nytt, utvider din horisont og beriker ditt perspektiv er stor.

 

Øk din flerkulturelle forståelse

Når du er nysgjerrig, interessert og lyttende, vil det også være enklere å omgå mennesker fra andre kulturer, både privat og i jobbsammenheng. Vår kulturelle bakgrunn påvirker i stor grad måten vi kommuniserer på. Jo bedre forståelse du har for ulike kulturer, deres perspektiver og tankesett, jo bedre forutsetning har du for en effektiv og vellykket samhandling.

Den nederlandske professoren og sosialantropologen Geert Hofstede har forsket mye på kommunikasjon og samarbeid mellom ulike nasjonale kulturer. Han skiller mellom 5 dimensjoner som i stor grad påvirker hvordan vi opplever verden rundt oss, og hvordan vi behandler våre medmennesker. De 5 dimensjonene er følgende:

1. Power Distance Index (Low versus High)

Denne dimensjonen handler om maktbalanse, hvor nær den enkelte er beslutninger og hvilke rettigheter en har til å være kritisk til beslutninger tatt av ledelsen. Høy maktavstand er eksempelvis Kina, lav maktavstand er eksempelvis Norge og Danmark.

2. Individualism versus Collectivism

Individualisme er satt i kontrast til kollektivisme, og tar for seg hvorvidt mennesker er forventet å tale sin egen sak og velge egen tilhørighet og posisjon. Alternativt kan det forventes at mennesket skal forholde seg som medlem av et livslangt fellesskap eller organisasjon. Latinamerikanske kulturer er rangert blant de mest kollektivistiske, mens USA er en av de mest individualistiske kulturer.


3. Masculinity versus Feminity

Verdier slik de er definert av de fleste kulturer i vesten, blir gjerne gradert som maskuline eller feminine. Maskuline kulturelle verdier kan være konkurransefokus, selvsikkerhet, ambisjoner og tilegnelse av rikdom og materialistiske posisjoner. På den andre siden vil de mer feministiske kulturelle verdier basere seg rundt omsorg, medmenneskelige forbindelser og livskvalitet. Hofstede plasserer Japan som den mest maskuline kulturen, mens Sverige regnes som den mest feminine. Engelske kulturer plasseres som moderat maskuline.


4. Uncertainty Avoidance Index

Hvordan mennesker forholder seg til usikkerhet viser seg å være kulturelt betinget. Kulturer som skårer høyt på «usikkerhetsunnvikelse» foretrekker klare regler, gjerne i forhold til religion, eller mat, men også gjennom struktur i hverdagen. Arbeidstakere i denne kategorien har en tendens til å stå lenge i jobb hos den samme arbeidsgiver, eksempelvis middelhavsland og Japan.


5. Long-term versus Short-term Orientation

Handler om viktigheten av fortid, nåtid og fremtid.


Eksempel: Bilde under viser en sammenligning mellom India og Norge.

 Tverrkulturell_kommunikasjon_.jpg

Kilde

Lyst til å sammenligne flere land mot hverandre? Klikk her
Ha de 5 dimensjoner i bakhode i møte med folk fra andre kulturer. Start med å observere hvordan disse kommer til syne gjennom ord, uttrykk, mimikk og handling. Test ut i ferien! 

 

Lyst til å bli bedre på kommunikasjon? Vi anbefaler:
Delta på  1-dagskurset "Kommunikasjon i prosjekter", 9. november,  i Prosjektuka 2017

 

SE FULLT PROGRAM FOR PROSJEKTUKA 2017

Les også: Slik blir du bedre til å kommunisere i prosjekter