Prosjekteierstyring

Derfor bør du delta på vårt Fagnettverk for eierstyring

November 2017

Første kull i Holte Academy sitt Fagnettverk for eierstyring nærmer seg slutten. Den tematisk røde tråden gjennom fem samlinger i høst har vært Prosjekteierstyring, og vi har sett nærmere på prosjekteierrollen både isolert sett og knyttet opp mot viktige temaer som endringsledelse, gevinstrealisering og porteføljestyring.

Vi spurte våre deltakere, alle prosjekteiere fra blant annet Politidirektoratet, Direktoratet for E-helse og Avinor, om hva de har opplevd som særlig verdifullt med samlingene. Svarene i vår kartlegging viser at det er fire tema som utmerker seg som særlig verdifulle:

 • Erfaringsutveksling og dialog med andre prosjekteiere ble trukket frem som det mest verdifulle. 40 % av deltakerne  trakk dette frem.
 • Omtrent like viktig er det med faglig påfyll. 30 % av deltakerne satte pris på faglig oppdatering.
 • Dernest kommer økt trygghet i prosjekteierrollen, og dedikert tid til å reflektere over og videreutvikle egen praksis på en solid og delt tredje plass, med 15 % av stemmene.


Videre stilte vi spørsmålet "Hvorfor vil du anbefale andre til å melde seg på Fagnettverk for eierstyring?"

Prosjekteierne fra kull 2017 svarer at ved å delta på Holte Academy sitt Fagnettverk for eierstyring får du:

 • Mulighet til å diskutere aktuelle problemstillinger som du er opptatt av
 • Mulighet til å dele erfaringer og hente tips fra andre i samme rolle
 • Anledning til å knytte kontakter med «relevante personer» som har samme rolle som deg selv
 • Læringsutbytte enten du er fersk  eller erfaren i rollen som prosjekteier 
 • Faglig teoretisk påfyll og mulighet til å lære om beste praksis for eierstyring
 • Anledning til å prioritere og sette av tid til refleksjon ved hjelp av faste jevnlige samlinger hver måned.
  Deltakere fra samme virksomhet som deltok legger også til:
 • Mulighet til å bygge en felles kompetanseplattform og styrke felles begrepsapparat. For oss som kom fra samme virksomhet er dette særlig nyttig med tanke på god dialog og enklere samarbeid på tvers.


De samme prosjekteiere som referert til ovenfor har også gitt sine innspill til 5 tips til deg som er ny som prosjekteier.

Lurer du på hva et fagnettverk er?

Et viktig poeng med fagnettverk er å fremme læring på tvers av virksomheter. Samtidig ønsker vi som kunnskapsbedrift å legge til rette for læring og faglig påfyll. Samlingene i vårt Fagnettverk for eierstyring har derfor en blanding mellom teori og undervisning, samt aktivisering gjennom diskusjonsoppgaver og erfaringsutveksling. Vi inviterer deltakerne til å dele kunnskap, holde et lite innlegg, og engasjere seg underveis i samlingene, og kanskje også noe mellom samlingene.

Vil du bli bedre kjent med fagnettverk som pedagogisk metode? Da anbefaler vi artikkelen «Kunnskapsdeling i en kompleks organisasjon». Casen her er hentet fra Statoil og tar for seg fagnettverk som ett virkemiddel for kunnskapsdeling i organisasjoner, og ser nærmere på bruken av formelle fagnettverk for utvikling, overføring og anvendelse av kunnskap.

Vil du bli med på vårt Fagnettverk for eierstyring 2018? Nå gir vi deg muligheten!

Vi tilbyr fem samlinger fra kl 09:00-12:00 med følgende tematikk:

 1. Endringsledelse og eierstyring
 2. Prosjekteierskap, om selve prosjekteierrollen
 3. Prosjekteier og gevinstrealisering
 4. Koblingen mellom prosjekteierskap og porteføljestyring
 5. Innovasjon via prosjekter

 Her kan du lese mer om programmet og melde deg på