PRINCE2®

Hva er forskjellen på PRINCE2® OG PMP® sertifiseringene?

PRINCE2® og PMP® er globalt de mest anerkjente prosjektfaglige sertifiseringene. I denne artikkelen får du svar på hva som er forskjellen mellom de to, slik at du kan velge den sertifiseringen som passer for deg. Du vil også lære at den ene ikke trenger å utelukke den andre.

 

 

Young man in office working on digital tablet.jpeg


1. Hva betyr begrepene PMP® og PRINCE2®?

 • PRINCE2® er en forkortelse for PRojects IN Controlled Environments.
 • PMP® er en forkortelse for Project Management Professional.

 

2. Hvem står bak disse sertifiseringene?

 • PRINCE2® eies av AXELOS, en britisk organisasjon (initiert av den britiske regjeringen) som ble etablert i 2013 for å lede, utvikle og forvalte en global beste praksis portefølje innen prosjektfaget.
 • PMP® tilbys av Project Management Institute (PMI), en amerikansk interesseorganisasjon for prosjektarbeid som ble etablert på slutten av 60-tallet.

3. Hva er PRINCE2®?

PRINCE2® er en strukturert prosjektledelsesmetode. Metoden kan brukes for å lede et prosjekt fra behov til realisert gevinst. Her får du en beste praksis oppskrift innen prosjektfaget, basert på erfaringer fra tusener av prosjekter og med bidrag fra utallige prosjektsponsorer, prosjektledere, prosjektteam, akademikere, trenere og konsulenter. Metoden beskrives grundig i manualen «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®». Axelos annonserte i januar 2017 at det lanseres en ny og oppdatert versjon av PRINCE2® i andre kvartal 2017 (versjon 7). I første omgang oppdateres engelsk versjon av PRINCE2®-manualen og tilhørende Foundation- og Practitioner-eksamener på engelsk. Norsk versjon av manual og eksamener endres først i 2018.

PRINCE2-eksamensguide

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

4. Hva er PMP®?

PMP® er en sertifisering der kunnskapen baserer seg på innholdet i «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», mer kjent som PMBOK® Guide. (Nåværende versjon er den 5.utgaven og 6. utgave er planlagt å skulle utgis i tredje kvartal i 2017). Som pensumbokens tittel indikerer er dette en kunnskapssamling som dekker det brede spekteret av prosjektledelseskompetanse. Her blir du kjent med 10 kunnskapsområder; blant annet tid, omfang, kost, kvalitet, usikkerhet, anskaffelser, organisering og interessenter. For hvert område møter du definerte prosesser med teknikker og verktøy som prosjektlederne bør ta i bruk for å styre sine prosjekter. De 10 kunnskapsområdene utgjør ingrediensene i et prosjekt.

 

5. Kan disse to sertifiseringene kombineres, eller konkurrerer de?

 • PRINCE2® er en metode som viser HVEM i prosjektledelsen som bør gjøre HVA og NÅR dette bør gjøres.
 • PMBOK® Guide forteller mer detaljert om HVORDAN dette bør gjøres.

Har du begge sertifiseringene vil du ha et solid grunnlag for å mestre alle deler av prosjektarbeidet, fra planlegging og styring av prosjektet ned til bruk av detaljerte verktøy og teknikker.

 

6. Hva kreves for å bli sertifisert?

PRINCE2®-SERTIFISERING
PRINCE2® har to nivåer for sertifisering:

 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner


For å bli PRINCE2® Foundation-sertifisert er det ingen krav til verken forkunnskaper, år med prosjekterfaring eller antall timer på kurs.
(Det eneste du må gjøre er å bestå eksamen).

Neste steg er eventuelt en PRINCE2® Practitioner-sertifisering. Da kreves det at du har bestått PRINCE2® Foundation-eksamen. I denne artikkelen har vi hovedfokus på PRINCE2® Foundation.

Les her om du vil vite mer om PRINCE2® Practitioner


PMP®-SERTIFISERING
PMP® har to nivåer for sertifisering:

 • CAPM® (Certified Associate Project Manager)
 • PMP® (Project Management Professional)

(I denne artikkelen har vi hovedfokus på PMP®-sertifiseringen).


Det stilles krav til utdanning og relevant erfaring for å bli PMP®-sertifisert. Kravet er avhengig av hvilken formell utdanning du har fra tidligere:

 1. Har du en bachelor-grad eller høyere utdanning er kravene minimum 4.500 timer med prosjektledererfaring, og 35 timer med kurs eller utdanning i prosjektledelse.
 2. Har du generell studiekompetanse fra videregående skole er kravene minimum 7.500 timer med prosjektledererfaring, og 35 timer med kurs eller utdanning i prosjektledelse

Les også: Veien til PMP® tittel – søknadsprosses trinn for trinn

7. Hva er forskjellen på selve sertifiseringseksamen?

 • PMP®-sertifiseringseksamen varer i fire timer. I løpet av disse timene skal du svare på 200 multiple choice spørsmål der hvert spørsmål har fire alternativer hvorav ett er det riktige. Det vil si at du har 1,2 minutter per spørsmål. Pensumboken er hovedsakelig «A Guide to the Project Management Body of Knowledge», mer kjent som PMBOK® Guide, men det finnes også ulike støttelitteratur som er anbefalt å lese, for eksempel Rita Mulcahy’s PMP®Exam Prep – Rita’s Course in a Book® for Passing the PMP Exam/8th Edition.

  Vi anbefaler å ta PMP®-prep kurs i forkant av eksamen

 • PRINCE2® Foundation-sertifiseringseksamen varer en time. I løpet av denne timen skal du svare på 75 multiple choice spørsmål der hvert spørsmål har fire alternativer hvorav ett er det riktige. For å få bestått må du ha 50 % riktige svar eller flere. Pensumboken heter «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2®».

  Vi anbefaler å ta et PRINCE2® klasseromskurs for å blir sertifisert

 

8. Hvilken av de to sertifiseringene er mest anerkjent?

På verdensbasis øker antall sertifiseringer for både PRINCE2® og PMP®. I Europa er PRINCE2® metoden er mest brukt, men varierer også litt fra bransje til bransje.

Historisk sett har PMP®-sertifiseringen vært mest kjent og mest utbredt i Norge. PMP har i stor grad vært benyttet innfor olje/gass-sektoren og også innenfor bygg/anlegg.  PMP®-sertifiseringen stiller høye krav til både flere års prosjekterfaring og flere dager med kurs/utdanning. I tillegg er sertifiseringseksamen krevende slik at du må beregne stor innsats, kanskje opp mot 80-100 timer, på å lese og tilegne deg pensum.  For noen år tilbake kunne man se at det i stillingsannonser for prosjektledere ble stilt krav om PMP®- sertifisering. I nyere stillingsannonser er dette kravet i stor grad endret til PRINCE2®.

I dag er det flere som har en PRINCE2®-sertifisering enn PMP®-sertifisering i Norge. Dette kan selvsagt ha bakgrunn i at det ikke stilles noen krav for å bli PRINCE2®-sertifisert, mens en annen forklaring er også at PRINCE2® er en metode som er mer anvendbar og relativt enkel å tilpasse for praktisk bruk i egen virksomhet eller prosjekt. I tillegg har PRINCE2® pensumboken fått en norsk oversettelse, og er brukt som grunnlag for Difis prosjektmodell «Prosjektveiviseren» (som er anbefalt prosjektmodell for offentlige IKT prosjekter). Denne er tilpasset norske forhold og har gjennomgått flere forbedringer fra det originale utgangspunktet. PRINCE2® oppleves av mange som en mer praktisk rettet sertifisering og har dermed fått høy anseelse i kraft av det. PRINCE2® omfavnes i stor grad av både offentlig og privat sektor.

PRINCE2-eksamensguide 
PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

9. Hvilken sertifisering er riktig for deg?

Hvilken sertifisering som er riktig for deg avhenger av flere forhold:

 • Har du allerede kurs eller utdanning i prosjektledelse og ønsker mer detaljert kunnskap om verktøy og teknikker i prosjektfaget? Da vil en PMP®-sertifisering være fordelaktig for deg. Kunnskapen som er grunnlaget for denne sertifiseringen er på et detaljnivå som ikke dekkes av innholdet i PRINCE2®-pensumet.
 • Benyttes det PRINCE2® som prosjektmetode, eller en tilpasset versjon, der du jobber? Da vil PRINCE2® være anbefalt.
 • Jobber du i offentlig sektor? Da anbefaler vi en PRINCE2®-sertifisering.  Start gjerne med å gjøre deg kjent med PROSJEKTVEIVISEREN, som er en felles prosjektmodell for offentlige sektor. Denne prosjektmodellen bygger på PRINCE2®.

 

10. Hvilken gevinster gir en sertifisering?

I tillegg til den åpenbare gevinsten som kommer fra å beherske en standard eller metode, basert på kunnskapen du har tilegnet deg, vil det være flere fordeler med å ta en prosjektsertifisering.

 

For virksomheten:

 • Virksomheten du er en del av får tilgang på verdifull kunnskap basert på internasjonalt anerkjent «beste praksis» basert på bidrag fra flere tusen organisasjoner, prosjekter og personer.
 • Gjennom bruk av kunnskapen du tilegner deg gjennom et kurs får virksomheten du er en del av et felles språk og rammeverk som kan brukes på alle prosjekter.
 • På lengre sikt vil det også være mulig å lære fra erfaringen man har gjort seg, ved bruk av en anerkjent standard og/eller metode, og kunne sammenligne prosjekter og på den måten jobbe strukturert med forbedringer i prosjektene.


For deg som enkeltperson:

 • Personlig vil du oppleve en større trygghet i din rolle i et prosjekt når du har fått kunnskap gjennom kurs og har bevist denne gjennom en bestått eksamen.
 • Ved bestått eksamen får du bevis på at du har kunnskap om prosjektarbeid som er mer solid enn kun erfaring basert på egen eller andres prøving og feiling.
 • Dersom du ønsker å gjøre karriere innen prosjektfaget vil du i mange tilfeller stille sterkere med en sertifisering – eller begge (høyere lønn, stilling)


11. Hvor kan jeg ta kurs for å bli sertifisert?

Vi tilbyr kurs rettet både mot en PMP®-sertifisering og en PRINCE2®-sertifisering

Ta kontakt hvis du har spørsmål til enten kursene eller sertifiseringene, så vil vi hjelpe deg på veien frem mot en beslutning og sertifisering.

Ring oss –  459 50 300 

 

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.