PRINCE2®

Hva er PRINCE2 Agile®?

Ved å kombinere smidig tankegang med tradisjonell prosjektmetodikk favner du flere behov. PRINCE2 Agile® gir deg både strukturert prosjektmetodikk og smidig tankegang i én pakke. Her får du svar på 13 vanlige spørsmål om PRINCE2 Agile®.

 

PRINCE2Agile.jpeg

 

1. Hva er PRINCE2 Agile®?

PRINCE2 Agile® er en metodikk og sertifisering som passer for enkeltpersoner og virksomheter som ønsker å tilpasse sin eksisterende prosjektledelsesmetode til et smidig arbeidsmiljø. PRINCE2 Agile® introduserer ikke en ny smidig metode, men viser hvordan PRINCE2® som prosjektledelsesmetode kan kombineres med, og tilpasses, eksisterende smidige metoder.

2. Når ble PRINCE2 Agile® lansert? 

PRINCE2 Agile® ble lansert i 2015 av AXELOS, den samme organisasjonen som tilbyr blant annet prosjektledelsesmetoden PRINCE2®.

3. Hvilke fordeler gir PRINCE2 Agile® deg i dine prosjekter?

Fordelene med å benytte PRINCE2 Agile® er følgende:

 • PRINCE2 Agile® fokuserer både på ledelse av prosjektet og leveranser fra prosjektet.
  Her får du både strukturert prosjektmetodikk og smidig tankegang i en pakke.
 • PRINCE2 Agile® lar seg tilpasse prosjektomgivelsene og spesifikke krav
 • PRINCE2 Agile® kombinerer styring og ledelse med fleksibilitet og enkelhet
 • PRINCE2 Agile® fungerer i alle smidige prosjektmiljø
 • PRINCE2 Agile® øker sannsynligheten for å lykkes i prosjektene du leder
   

4. Hvilke prosjekter egner seg til å benytte PRINCE2 Agile®-metodikken?

Som hovedregel kan PRINCE2 Agile® tilpasses og benyttes på alle typer prosjekt. Mest vanlig er det å bruke smidige metoder i programvareutviklingsprosjekter, men de kan også benyttes på andre prosjekter som innebærer leveranse av fysiske eller ikke-fysiske produkter.

5. Hva er forskjellen på såkalt fossefallsmetodikk og smidig prosjektmetodikk? 

Fossefallsmetodikk er en tilnærming der gjennomføring av prosjektet skjer stegvis gjennom ulike faser, én etter én, med beslutningspunkter som skal passeres underveis. Prosjektet går ikke videre før en fase er avsluttet og besluttet godt nok. Fasene kan for eksempel være være analyse, design, utvikling, testing og utrulling - eller liknende. 

En smidig prosjektmetode innebærer at fasene du kjenner fra en fossefallsmetode gjennomføres flere ganger på ulike deler av løsningen. Det blir altså en repeterende prosess som resulterer i at prosjektet ferdigstilles del etter del.

 

6. Hvordan går det an å kombinere PRINCE2® og smidige metoder?

PRINCE2®, som prosjektledelsesmetode, dekker ikke det mest detaljerte nivået i et prosjekt, altså hvordan leveransene skal utarbeides og leveres. Den er rettet mot igangsetting, planlegging, gjennomføring, styring og oppfølgning, samt avslutning av prosjektet. Fordelene med PRINCE2® som metode er imidlertid at den kan tilpasses og benyttes i alle ulike typer prosjektmiljø, blant annet gjennom bruk av detaljerte faser/steg, noe som spesielt passer smidige miljø. PRINCE2 Agile® viser hvordan denne tilpasningen kan gjøres på en best mulig måte.

  

7. Det finnes flere smidige metoder for eksempel Lean, Kanban og Scrum. Hvordan skiller disse seg fra PRINCE2 Agile®?

PRINCE2 Agile® behandler tematikken smidige metoder på et generelt nivå, samtidig som den går nærmere inn på tre smidige metoder spesielt. Disse tre er Lean, Kanban og Scrum.

8. Kan jeg sertifisere meg innen PRINCE2 Agile®?

Ja. I motsetning til PRINCE2® som har sertifisering på to nivå, Foundation og Practitioner, så har PRINCE2® Agile sertifisering på ett nivå som er PRINCE2 Agile® Practitioner.

9. Hva kreves av forkunnskaper for å bli PRINCE2 Agile®-sertifisert?

Frem til 1. oktober 2016 så måtte man ha en PRINCE2® Practitioner-sertifisering for å kunne ta en PRINCE2 Agile®-sertifisering. Fra denne datoen lempet imidlertid AXELOS på kravene og innførte en ordning der man kan ta en PRINCE2 Agile®-sertifisering hvis man har minst én av følgende sertifiseringer:

 • PRINCE2® Foundation
 • PRINCE2® Practitioner
 • Project Management Professional® (PMP fra PMI)
 • Certified Associate in Project Management® (CAPM fra PMI)
 • IPMA Levels A, B, C eller D


10. Hva innebærer en PRINCE2 Agile®-sertifisering?

Det er flere veier til en PRINCE2 Agile® sertifisering: Du kan studere pensum på egen hånd og melde seg opp til eksamen selv, eller du kan ta et PRINCE2 Agile® kurs som går over tre dager der eksamen gjennomføres på slutten av dag tre.


11. Hvordan er PRINCE2 Agile®-eksamen? 

Eksamen består av 50 spørsmål der kravet for å få bestått er 60%, altså 30 riktige svar. Du kan benytte PRINCE2 Agile®-boken under eksamen som varer i maksimalt 2 timer og 30 minutter. Eksamen er en multiple choice-eksamen på engelsk der seks spørsmål er teorispørsmål og 44 spørsmål er basert på et konkret scenario som er beskrevet.

12. Går det an å kun ta en PRINCE2®-sertifisering, eller kun en Agile®-sertifisering?

Ja, PRINCE2 Agile® erstatter ikke noen av de eksisterende sertifiseringene. Du kan fortsatt ta PRINCE2® Foundation- og PRINCE2® Practitioner-sertifiseringene. Det finnes også andre sertifiseringer innen ulike smidige metoder, som for eksempel Certified Scrum Master samt Lean og Lean Six Sigma på ulike nivå.

13. Hvor kan jeg ta en PRINCE2 Agile® sertifisering?

Holte academy tilbyr sertifiseringskurset PRINCE2 Agile®

Ta kontakt hvis du har spørsmål til enten kurset, sertifiseringen eller andre sertifiseringer.

Du når oss på 459 50 300 eller e-post: post@holteacademy.no 


PRINCE2 Agile® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.