Prosjektledelse

Tankenes kraft – Hva styrer dine tanker?            Inspirasjon i ferien: del 3

Hva styrer tankene dine? Hvorfor tenker jeg som jeg gjør og hvordan kan jeg påvirke tankene mine, er spørsmål mange stiller seg. 

 

Du blir hva du tenker

Har du lagt merke til at du stadig fører en indre dialog med deg selv? Du reflekterer over og ser for deg ting du har opplevd, kommenterer dine handlinger og forestiller deg hva som kan komme til å skje i fremtiden. Vanligvis skjer dette uten at vi selv er helt klar over det. Måten vi tenker på en hendelse påvirker hvilke følelser som blir knyttet til denne situasjonen og videre måten vi håndterer den på.

 

Hvordan du oppfatter verden blir stadig farget av din personlige historie, din kulturelle bakgrunn, dine opplevelser og dine assosiasjoner. Du blir hva du tenker, og i en hektisk hverdag kan lite konstruktive tankemønstre lett etablere seg uten at vi er beviste på at det skjer. Hvor ofte stopper du opp med et kritisk blikk på dine egne tanker, konklusjoner og følelser? Går du på autopilot eller sitter du i førersetet og er bevisst på hvordan dine tanker styrer deg?

 

Tenk deg at du står i en kø og personen foran deg tråkker deg hardt og smertefullt på tærne. Hva er dine umiddelbare tanker i denne situasjonen? Blir du irritert? Hva gjør du? Gir du kanskje uttrykk for din irritasjon? Hvordan tenker du i denne situasjonen når du oppfatter at denne personen faktisk er blind? Uansett hvor vondt du har i foten, er det stor sannsynlighet for at dine tanker om situasjonen endret seg og dermed også dine følelser og handlinger.

Vi reagerer ikke på omgivelsene selv, men på våre tolkninger av dem. Våre tolkninger av hva som skjer rundt oss eller med oss uttrykkes som tanker.

 

Du kan endre dine tankemønstre, men du må først bli bevisst på hvordan du tenker og hva som ligger til grunn for disse tankene. Ved å observere deg selv, har du større mulighet til å utvide ditt handlingsrom og jobbe bevisst med å justere din atferd når det trengs for å være mer rasjonell og effektiv.


Sammenheng mellom tanker, følelser og handlinger

Tanker er alt som går gjennom ditt hode. Det kan være tanker om hva som skjer her og nå, minner om ting som har skjedd eller hva vi ser med vårt indre øye. Det er den indre bakgrunnsmusikken som kommenterer situasjonen: Dette er bra, dårlig, kjedelig, han er ikke til å stole på, Idiot!, etc. Denne stadige rapporteringen påvirker i neste omgang følelsene våre.

Følelser: Tanker og følelser er tett knyttet mot hverandre. Gjennom våre følelser fargelegger vi vår opplevelse av en gitt situasjon. Vi blir f.eks. glade, sinte, irriterte eller nervøse. To mennesker kan være i nøyaktig samme situasjon og dog oppleve og fargelegge den vidt forskjellig. For å bli godt kjent med seg selv, kan det derfor være veldig nyttig å reflektere iblant over følgende: Hva gjør meg sint, glad, lei meg? Hva brenner jeg for? Hvem liker jeg, og hva er det helt konkret jeg liker? Hva er jeg stolt over? Hva skammer jeg meg for?


Handlinger:
Følelsene våre påvirker hvordan vi håndterer livet vårt, altså hva vi helt konkret gjør i en gitt situasjon. Redselen hjelper oss med å gjøre det vi trenger å gjøre i en farlig situasjon – som å være vaktsomme eller flykte. Sinnet utløser behov for å forsvare våre interesser. Skammen hindrer oss i å gjenta en handling som bryter med våre verdier, og forelskelsen gjør det mulig for oss å komme helt nær et annet menneske.


Du blir som regel ikke oppgitt, irritert, nervøs eller glad på grunn av hendelser i seg selv, men ut fra de tankene du gjør deg om hendelsene.

 

Beskrivende tanker hjelper deg å utvide ditt handlingsrom

Vi vurderer stadig både oss selv og omverden ved å tenke dømmende tanker fremfor beskrivende tanker. Dømmende tanker som: «Dette er dårlig» / «Jeg er så klønete» / «Han er utrolig irriterende.» gir deg lite informasjon om selve situasjonen, og du får dermed ikke hjelp til å håndtere denne på en effektiv måte. Beskrivende tanker derimot gir deg nøytral informasjon om situasjonen og deg selv og med dette også ulike handlingsalternativer.

Når du neste gang opplever din kollega som en skikkelig besserwisser og du kjenner at du bare blir sur og irritert og vil helst styre unna han, prøv å få en forståelse for hva det helt konkret er som gjør at du opplever han slik du gjør. Beskriv situasjonen så nøytral som mulig, helst uten adjektiver og uten å fargelegge den med dine tolkninger og antakelser. Hva gjør han helt konkret? Hva gjør dette med deg? Blir du sint, lei deg, oppgitt? Hva trenger du for å kunne trives i dette samarbeidet? Hva burde han eller du gjøre annerledes neste gang dere havner i en slik situasjon? Beskrivende tanker åpner for handlingsalternativer og konstruktive dialoger og hjelper deg med å justere din atferd og håndtere vanskelige situasjoner mer effektivt.

"Vi er et resultat av hva vi tenker. Med våre tanker skaper vi vår egen verden." – Buddha 

 

Les også: Inspirasjon i ferien- del 1: Slik blir du god på tidsstyring

Les også: Inspirasjon i ferien - del 2: Bli bedre på tverrkulturell kommunikasjon