Blogg

PRINCE2®

Hva er PRINCE2 Agile®?

Ved å kombinere smidig tankegang med tradisjonell prosjektmetodikk favner du flere behov. PRINCE2 Agile® gir deg både strukturert prosjektmetodikk og smidig tankegang i én pakke. Her får du svar på 13 vanlige spørsmål om PRINCE2 Agile®.

Les mer

Prosjektledelse

7 spørsmål og svar om Strategisk prosjektledelse - SPL®

Tradisjonell prosjektledelse utfordres i et marked preget av hyppige endringer, og nye dimensjoner bør integreres for å hente ut større gevinster. Strategisk Prosjektledelse® (SPL) utnytter potensialet i ditt prosjekt og innfører strategisk planlegging som et eget steg i prosjektprosessen.

Les mer

Prosjektledelse

Hva gjør en god prosjektleder? 6 typiske kjennetegn

Hvert prosjekt trenger effektiv styring, ledelse, kontroll og kommunikasjon. Måten dette utøves på er avgjørende for at prosjektet kommer i mål og gir resultater. 

Les mer

Prosjektledelse

Slik blir du bedre til å kommunisere i prosjekter

Ønsker du å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter? Her får du fire gode råd på veien.

Les mer