Blogg

Prosjektledelse

7 spørsmål og svar om Strategisk prosjektledelse - SPL®

Tradisjonell prosjektledelse utfordres i et marked preget av hyppige endringer, og nye dimensjoner bør integreres for å hente ut større gevinster. Strategisk Prosjektledelse® (SPL) utnytter potensialet i ditt prosjekt og innfører strategisk planlegging som et eget steg i prosjektprosessen.

Les mer

Prosjektledelse

Hva gjør en god prosjektleder? 6 typiske kjennetegn

Hvert prosjekt trenger effektiv styring, ledelse, kontroll og kommunikasjon. Måten dette utøves på er avgjørende for at prosjektet kommer i mål og gir resultater. 

Les mer

Prosjektledelse

Slik blir du bedre til å kommunisere i prosjekter

Ønsker du å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter? Her får du fire gode råd på veien.

Les mer

Porteføljestyring

Derfor må virksomheten ha porteføljestyring

Uten porteføljestyring risikerer din virksomhet å sitte med en tilfeldig samling middels gode prosjekter som ikke støtter virksomhetens strategi. For å oppnå suksess må virksomheten utvikle seg. 

Les mer