Blogg

Prosjekteierstyring

Derfor bør du delta på vårt Fagnettverk for eierstyring

November 2017

Første kull i Holte Academy sitt Fagnettverk for eierstyring nærmer seg slutten. Den tematisk røde tråden gjennom fem samlinger i høst har vært Prosjekteierstyring, og vi har sett nærmere på prosjekteierrollen både isolert sett og knyttet opp mot viktige temaer som endringsledelse, gevinstrealisering og porteføljestyring.

Les mer

Prosjekteierstyring

Tips til deg som er ny prosjekteier

God prosjekteierstyring er like viktig som god prosjektledelse for å sikre prosjektsuksess. Prosjekteierstyring handler primært om å sikre at virksomheten når sine mål ved å gjennomføre de riktige prosjektene på riktig måte.

Les mer